ENVÍO GRATIS DE 363 € (só en España) Para o resto dos países, consulte o envío

Termos e condicións

Condicións xerais e de uso, servizo e contratación en SPORTGARRIDO.COM

 

1-OBXECTO E ÁMBITO DE APLICACIÓN

O presente aviso de CONDICIÓNS XERAIS E DE USO, SERVIZO E CONTRATACIÓN da web SPORTGARRIDO.COM regula o acceso, navegación, uso, servizo e contratación dos sitios web baixo o dominio "SPORTGARRIDO.COM" (en diante, "sitio web" ), así como as responsabilidades derivadas do uso dos seus contidos (en diante entendido como "Contidos" o textos, gráficos, debuxos, deseños, códigos, software, fotografías, música, vídeos, sons, bases de datos, imaxes, así como calquera outra creación protexido por leis españolas e tratados internacionais sobre propiedade intelectual e industrial).

Independentemente deles, SPORT GARRIDO SA pode establecer algúns condicións particulares que regulan o uso e / ou contratación de servizos específicos ofrecidos aos usuarios a través do sitio web.

Entenderase que o acceso ou o mero uso do sitio web por parte do usuario implica a súa adhesión ás Condicións xerais de uso, servizo e contratación que SPORT GARRIDO SA publicou en cada momento no que acceden ao sitio web e que estará dispoñible para os usuarios. En consecuencia, o usuario debe ler detidamente estas Condicións xerais de uso, servizo e contrato. Neste sentido, entenderase por "Usuario" á persoa que accede, navega, usa ou participa nos servizos e actividades, gratuítos ou onerosos, desenvolvidos no sitio web propiedade de SPORT GARRIDO SA

Así mesmo, a través do sitio web, SPORT GARRIDO SA pode habilitalo terceiros (físicos ou legais) para facer publicidade ou prestar os seus servizos.

Este sitio web presenta unha serie de utilidades de carácter gratuíto e outras de carácter oneroso. Estas utilidades están perfectamente definidas no sitio web e o usuario recoñece ter coñecemento das limitacións que a plataforma pode conter en cada momento.

Antes de usar e / ou contratar os ditos servizos específicos proporcionados por SPORT GARRIDO SA, o usuario debe ler detidamente estas Condicións xerais de uso, servizo e contrato creadas para tal efecto por SPORT GARRIDO SA. O uso e / ou a contratación destes servizos. As condicións específicas implican a aceptación das Condicións xerais de uso, servizo e contratación que as regulan na versión publicada por SPORT GARRIDO SA no momento en que se produza ese uso e / ou contratación.

2-USO DO WEB E INSCRICIÓN

A navegación polo sitio web SPORTGARRIDO.COM é gratuíta e gratuíta nos seus usos esenciais. Non obstante, SPORTGARRIDO.COM pretende vender os seus propios produtos ou os de terceiros que se ofrecen no portal en todo momento.

  1. A) Rexistro como usuario para a compra de produtos ou servizos.

O usuario pode rexistrarse na plataforma de xeito gratuíto co único propósito de ter unha conta para compras futuras ou actuais. O rexistro na plataforma non require que o usuario adquira ningún produto en ningún momento e está destinado a mellorar a administración de comunicacións ou ofertas nas que o cliente potencial poida estar interesado.

O usuario debe proporcionarlle unha serie de datos ao sitio web co único propósito de xestionar a súa solicitude de rexistro do xeito máis eficiente. SPORTGARRIDO.COM pode utilizar estes datos proporcionados polo usuario para enviar notificacións publicitarias tanto da plataforma como de terceiros cos que SPORTGARRIDO.COM ten unha relación comercial.

En todo caso, informarase ao usuario da posibilidade de darse de baixa das devanditas notificacións en cada un dos envíos realizados. Para máis información, consulte o noso aviso legal.

O rexistro efectivo do usuario na sección Usuario en ningún caso implica a aceptación de ningún dos onerosos servizos que SPORTGARRIDO.COM ofrece.

Os datos proporcionados polo usuario deben ser verdadeiros na data de creación da conta. SPORTGARRIDO.COM resérvase o dereito de rexeitar o rexistro de usuarios en calquera momento ou cancelar o seu acceso sen previo aviso debido ao incumprimento dalgunha das cláusulas deste documento das Condicións Xerais e de Uso, Servizo e Contratación, así como as regras de a comunidade que se establece en todo momento.

Se tes algunha dúbida sobre este punto, pode poñerse en contacto connosco por correo electrónico: info@sportgarrido.com.

3- MEDIOS DE PAGAMENTO EN SPORTGARRIDO. Coa

Os pagamentos realizados polos usuarios en calquera modo oneroso realízanse mediante a matriz de pagos "PayPal". Nesta matriz de pagamentos hai a opción de pago a través de:

-          PayPal: O usuario pode realizar o pago do produto adquirido, empregando as utilidades que a plataforma PayPal ofrece en cada momento. Se precisa máis información sobre este método de pago, pode consultalo en: https://www.paypal.com/es/webapps/mpp/ua/useragreement-full

 

-          Tarxeta de crédito ou débito a través de TPV virtual: A plataforma tamén admite o pago con tarxeta de crédito ou débito. Estes pagos realízanse a través dun ambiente seguro e en particular grazas aos servizos ofrecidos por “Redsys”. Se precisa máis información sobre este método de pago, pode consultalo en: http://www.redsys.es/

-          Transferencia por cable:  A plataforma ofrece como opción de pago, transferencia bancaria. Consulte co seu banco as condicións do mesmo para obter máis información.

 

En calquera caso, SPORT GARRIDO SA xerará a factura adecuada despois da compra e tendo en conta as obrigas fiscais de cada país.

Non obstante, SPORT GARRIDO SA declina calquera tipo de responsabilidade polo incumprimento na subministración de datos fiscais veraces para cumprir esta obriga.

SPORT GARRIDO SA declina calquera responsabilidade polos incidentes que estas contornas de pago seguras poidan producir con respecto ao usuario, que terá que resolver ditas incidencias co provedor de pagamentos se non son imputables a SPORT GARRIDO SA

4-DEREITO DE DESENVOLVEMENTO

En cumprimento do Real decreto lexislativo 1/2007, do 16 de novembro, polo que se aproba o texto revisado da Lei xeral para a defensa dos consumidores e usuarios e outras leis complementarias, SPORTGARRIDO.COM pon a disposición do cliente o seguinte: información sobre a retirada das compras realizadas na plataforma.

¿Podo retirarme dun produto comprado en SPORTGARRIDO.COM?

Si. Pode cancelar a compra de calquera produto adquirido na nosa plataforma sen ningunha xustificación ou sanción, sempre que o elemento non se use e sexa devolto en perfecto estado e embalaxe. Debes informar a plataforma no correo electrónico info@sportgarrido.com.

A única limitación ao seu dereito de desistencia será o contido no artigo 103. e) do Real decreto lexislativo 1/2007, do 16 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral para a defensa dos consumidores e Usuarios e outras leis complementarias: "A subministración de mercancías seladas que non son idóneas para o seu retorno por motivos de protección sanitaria ou de hixiene e que non foron seladas despois da entrega."

Este tipo de produtos son os destinados ao consumo ou comida. Antes de mercar algún produto na plataforma e, por se tes algunha dúbida, ponte en contacto connosco a través das canles publicadas na web.

Que prazo debo retirar da miña compra?

O comprador disporá de 14 días naturais para cancelar a súa compra. O prazo comezará a executarse desde a dispoñibilidade do produto ata o cliente. Desde o momento en que reciba o produto na casa, terá 14 días naturais para notificar a SPORTGARRIDO.COM que desexa cancelar a súa compra.

¿Debo pagar algo se renuncio á miña compra? Pagarei os gastos de devolución?

Si. Os custos de devolución da compra corren o risco do cliente.

Como se devolverá o meu diñeiro?

Unha vez verificado o retorno do produto, recibirá a cantidade pagada canto antes e a través do sistema de pago co que realizou a compra.

Quero devolver un produto, como te fago saber?

Aquí tes unha solicitude de devolución da mostra. Copia e pega este texto, modificando os teus datos e envialos a info@sportgarrido.com:

"Á atención do servizo de atención ao cliente de SPORT GARRIDO SA

Enderezo de contacto físico: C / Conde Cifuentes 19 (18005) Granada

Enderezo de contacto de correo electrónico: info@sportgarrido.com

Estimados señores,

A través desta comunicación, infórmolle en virtude da arte. 69 do Real decreto lexislativo 1/2007, do 16 de novembro, polo que se aproba o texto revisado da Lei xeral de defensa dos consumidores e usuarios e outras leis complementarias, da miña intención de desistir da compra realizada no seu plataforma.

Poño á túa disposición os meus datos, así como os do produto adquirido na súa plataforma:

  1. Nome e Apelidos:
  2. Enderezo completo onde recibín o produto:
  3. Correo co que xestionei a miña compra:
  4. Produto comprado na súa plataforma de devolución:
  5. Data de compra:
  6. Data de entrega no meu enderezo do produto:

Solicito que xestione a devolución do produto.

 

ADVERTENCIA XURÍDICA FINAL

As presentes Condicións Xerais e de Uso, Servizo e Contratación concédense pola lexislación española. Calquera controversia sobre eles resolverase de acordo con ela e baixo a xurisdición española. Os tribunais do consumidor ou usuario do domicilio segundo as disposicións legais oportunas serán competentes para coñecer estas condicións xerais e de uso, servizo e contratación.