ENVÍO GRATIS DE 363 € (só en España) Para o resto dos países, consulte o envío

Termos e condicións

Condicións xerais de uso, servizo e contratación en SPORTGARRIDO.COM

1-OBXECTO E ÁMBITO DE APLICACIÓN

Este aviso de CONDICIÓNS XERAIS E DE USO, SERVIZO E CONTRATACIÓN do sitio web SPORTGARRIDO.COM regula o acceso, navegación, uso, servizo e contratación dos sitios web baixo o dominio "SPORTGARRIDO.COM" (en diante, "sitio web" ), así como as responsabilidades derivadas do uso dos seus contidos (entendidos en diante por "Contidos" o textos, gráficos, debuxos, deseños, códigos, software, fotografías, música, vídeos, sons, bases de datos, imaxes, así como calquera outra creación protexido por leis españolas e tratados internacionais sobre propiedade intelectual e industrial).

Independentemente delas, SPORT GARRIDO SA poderá establecer algunhas condicións particulares que regulan o uso e / ou contratación de servizos específicos ofrecidos aos usuarios a través do sitio web.

Entenderase que o acceso ou mera utilización do sitio web por parte do usuario implica a súa adhesión ás Condicións Xerais de Uso, Servizo e Contrato que SPORT GARRIDO SA publicou en calquera momento no que acceda ao sitio web e que Estarán a disposición dos usuarios. En consecuencia, o usuario debe ler atentamente estas Condicións Xerais de Uso, Servizo e Contrato. Neste sentido, entenderase por "Usuario" á persoa que accede, navega, usa ou participa nos servizos e actividades, gratuítos ou onerosos, desenvolvidos no sitio web propiedade de SPORT GARRIDO SA

Tamén a través do sitio web pode habilitar SPORT GARRIDO SA terceiros (físicos ou legais) para facer publicidade ou prestar os seus servizos.

Este sitio web presenta unha serie de utilidades de carácter gratuíto e outras de carácter oneroso. Estas utilidades están perfectamente definidas no sitio web e o usuario recoñece ter coñecemento das limitacións que a plataforma pode conter en cada momento.

Antes de usar e / ou contratar ditos servizos específicos prestados por SPORT GARRIDO SA, o usuario debe ler atentamente as presentes condicións xerais e o uso, servizo e contratos creados para este fin por SPORT GARRIDO SA O uso e / ou contratación dos ditos servizos. As específicas implican a aceptación das Condicións Xerais e de Uso, Servizo e Contrato que as regulan na versión publicada por SPORT GARRIDO SA no momento en que ten lugar o dito uso e / ou contratación.

2-USO DO WEB E INSCRICIÓN

Navegar polo sitio web SPORTGARRIDO.COM é gratuíto e gratuíto nos seus usos esenciais. Non obstante, SPORTGARRIDO.COM ten como finalidade vender os seus propios produtos ou os de terceiros que actualmente se ofrecen no portal.

  1. A) Rexistro como usuario para a compra de produtos ou servizos.

O usuario pode rexistrarse na plataforma de xeito gratuíto co único propósito de ter unha conta para compras futuras ou actuais. O rexistro na plataforma non require que o usuario adquira ningún produto en ningún momento e está destinado a mellorar a administración de comunicacións ou ofertas nas que o cliente potencial poida estar interesado.

O Usuario deberá proporcionar unha serie de datos ao sitio web co único obxectivo de xestionar a súa solicitude de rexistro da forma máis eficiente. SPORTGARRIDO.COM pode usar estes datos facilitados polo usuario para enviar avisos publicitarios tanto desde a plataforma como de terceiros cos que SPORTGARRIDO.COM teña unha relación comercial.

En todo caso, informarase ao usuario da posibilidade de darse de baixa das devanditas notificacións en cada un dos envíos realizados. Para máis información, consulte o noso aviso legal.

En ningún caso o rexistro efectivo do usuario na sección Usuario supón a aceptación de ningún dos servizos onerosos que SPORTGARRIDO.COM ofrece.

Os datos facilitados polo Usuario deben ser certos a partir da data en que se creou a conta. SPORTGARRIDO.COM resérvase o dereito a denegar o rexistro de usuarios en calquera momento ou cancelar o seu acceso sen previo aviso por incumprimento dalgunha das cláusulas das presentes condicións xerais e documento de uso, servizo e contratación, así como as normas de a comunidade que se establece en todo momento.

Se tes algunha dúbida sobre este punto, pode poñerse en contacto connosco por correo electrónico: info@sportgarrido.com.

3- MEDIOS DE PAGAMENTO EN SPORTGARRIDO. Coa

Os pagamentos realizados polos usuarios en calquera modo oneroso realízanse mediante a matriz de pagos "PayPal". Nesta matriz de pagamentos hai a opción de pago a través de:

- PayPal: O usuario pode realizar o pago do produto adquirido, empregando as utilidades que a plataforma PayPal ofrece en cada momento. Se precisa máis información sobre este método de pago, pode consultalo en: https://www.paypal.com/es/webapps/mpp/ua/useragreement-full

- Tarxeta de crédito ou débito a través de TPV virtual: A plataforma tamén admite o pago con tarxeta de crédito ou débito. Estes pagos realízanse a través dun ambiente seguro e en particular grazas aos servizos ofrecidos por “Redsys”. Se precisa máis información sobre este método de pago, pode consultalo en: http://www.redsys.es/

- Transferencia por cable: A plataforma ofrece como opción de pago, transferencia bancaria. Consulte co seu banco as condicións do mesmo para obter máis información.

En calquera caso, SPORT GARRIDO SA xerará a factura oportuna despois da compra e tendo en conta as obrigas tributarias de cada país.

Non obstante, SPORT GARRIDO SA declina toda responsabilidade por incumprimento na subministración de datos tributarios veraz para o cumprimento desta obriga.

SPORT GARRIDO SA declina calquera responsabilidade polas incidencias que estes ambientes de pago seguros poidan causar con respecto ao usuario, que deberá resolver as devanditas incidencias co provedor de pagamentos en caso de causa imputable a SPORT GARRIDO SA

4-DEREITO DE DESENVOLVEMENTO

En cumprimento do Real decreto lexislativo 1/2007, do 16 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral para a defensa dos consumidores e usuarios e outras leis complementarias, SPORTGARRIDO.COM pon a disposición do cliente o seguinte información sobre a retirada das compras realizadas na plataforma.

¿Podo retirarme dun produto comprado en SPORTGARRIDO.COM?

Si. Pode cancelar a compra de calquera produto adquirido na nosa plataforma sen ningunha xustificación ou sanción, sempre que o elemento non se use e sexa devolto en perfecto estado e embalaxe. Debes informar a plataforma no correo electrónico info@sportgarrido.com.

A única limitación ao seu dereito de desistencia será o contido no artigo 103. e) do Real decreto lexislativo 1/2007, do 16 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral para a defensa dos consumidores e Usuarios e outras leis complementarias: "A subministración de mercancías seladas que non son idóneas para o seu retorno por motivos de protección sanitaria ou de hixiene e que non foron seladas despois da entrega."

Este tipo de produtos son os destinados ao consumo ou comida. Antes de mercar algún produto na plataforma e, por se tes algunha dúbida, ponte en contacto connosco a través das canles publicadas na web.

Que prazo debo retirar da miña compra?

O comprador terá 14 días naturais para retirarse da súa compra. O período comezará a funcionar desde a dispoñibilidade do produto para o cliente. A partir do momento en que reciba o produto na súa casa, terá 14 días naturais para comunicarlle a SPORTGARRIDO.COM que desexa cancelar a súa compra.

¿Debo pagar algo se renuncio á miña compra? Pagarei os gastos de devolución?

Si. Os custos de devolución da compra corren o risco do cliente.

Como se devolverá o meu diñeiro?

Unha vez verificado o retorno do produto, recibirá a cantidade pagada canto antes e a través do sistema de pago co que realizou a compra.

Quero devolver un produto, como te fago saber?

Aquí tes unha solicitude de devolución da mostra. Copia e pega este texto, modificando os teus datos e envialos a info@sportgarrido.com:

"Á atención do servizo de atención ao cliente de SPORT GARRIDO SA

Enderezo de contacto físico: C / Conde Cifuentes 19 (18005) Granada

Enderezo de contacto de correo electrónico: info@sportgarrido.com

Estimados señores,

A través desta comunicación, infórmovos no art. 69 do Real decreto lexislativo 1/2007, do 16 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral para a defensa dos consumidores e usuarios e outras leis complementarias, da miña intención de retirarme da compra realizada na súa plataforma

Poño á túa disposición os meus datos, así como os do produto adquirido na súa plataforma:

  1. Nome e Apelidos:
  2. Enderezo completo onde recibín o produto:
  3. Correo co que xestionei a miña compra:
  4. Produto comprado na súa plataforma de devolución:
  5. Data de compra:
  6. Data de entrega no meu enderezo do produto:

Solicito que xestione a devolución do produto.

ADVERTENCIA XURÍDICA FINAL

As presentes Condicións Xerais e de Uso, Servizo e Contratación concédense pola lexislación española. Calquera controversia sobre eles resolverase de acordo con ela e baixo a xurisdición española. Os tribunais do consumidor ou usuario do domicilio segundo as disposicións legais oportunas serán competentes para coñecer estas condicións xerais e de uso, servizo e contratación.