ENVÍO GRATIS DE 363 € (só en España) Para o resto dos países, consulte o envío

aviso legal

Aviso legal e políticas de privacidade

O obxectivo deste AVISO XURÍDICO é informar ao usuario das condicións para o uso do sitio web de Sportgarrido.com e de todas as páxinas que o compoñen, incluídos os seus perfís nas redes sociais.

  1. DATOS DO PROPIETARIO DA WEB

Este sitio web, cumprindo a normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, informámoslle de que os datos persoais facilitados polos usuarios deste sitio web nas súas diferentes formas serán incorporados e procesados ​​nun ou varios ficheiros propiedade de SPORT GARRIDO, SA para poder xestionar a súa solicitude, así como para manterte informado, incluído de forma electrónica, sobre futuras novas e novidades relacionadas coa nosa empresa.

A información solicitada nos distintos formularios marcados cun asterisco (*) é estrictamente necesaria para poder prestar o servizo solicitado ou para poder contactar co usuario.

O usuario garante a veracidade dos datos persoais facilitados, sendo o único responsable de calquera dano ou prexuízo directo ou indirecto que SPORT GARRIDO, SA poida causar por encher os formularios con datos falsos, imprecisos ou incompletos.

No caso de que o usuario inclúa datos persoais de terceiros, deberá, antes da súa inclusión, informarlles das disposicións desta política de privacidade, sendo o único responsable da súa inclusión.

SPORT GARRIDO, SA comprométese a non transferir os datos persoais facilitados polos usuarios deste sitio web a terceiros ou empresas sen o consentimento previo, expreso, informado e inequívoco do afectado.

Os usuarios poden exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación, limitación do tratamento, oposición e portabilidade recoñecidos na lexislación vixente mediante comunicación por escrito ao responsable do tratamento mencionado a continuación, ou ao enderezo de correo electrónico: ou a través do formulario de exercicio. dos dereitos facilitados no enderezo indicado anteriormente.

A aceptación dos termos establecidos nesta política de privacidade é necesaria para enviar e transmitir a solicitude realizada e tamén se lle pode solicitar o seu consentimento para o tratamento dos seus datos. Responsable de tratamento: SPORT GARRIDO, SA

CONTA CIFUENTES, 19 BAIXOS

POMEGRANATE

POMEGRANATE

Sportgarrido.com é propiedade de SPORT GARRIDO SA con CIF: A-18075655 con OFICINA REGISTRADA na rúa Conde Cifuentes, 19 (18005) - Granada.

O sitio web pon a disposición do usuario as seguintes canles de contacto para exercer os seus dereitos ou para calquera consulta. Estas canles de contacto son:

Enderezo de contacto postal: Rúa Conde Cifuentes, 19 (18005) - Granada.

Teléfono de atención ao cliente: 958 25 06 55

Enderezo de correo electrónico: info@sportgarrido.com

SPORT GARRIDO SA é o propietario dun ficheiro PROPIETARIO PRIVADO chamado "FICHA DE GARRIDO DEPORTIVO", que está rexistrado na AXENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS de acordo coa lei. Podes consultala en calquera momento a través da páxina web da Axencia Española de Protección de Datos.

  1. PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Nesta sección, ao usuario do sitio web Sportgarrido.com infórmase dos aspectos técnicos e legais do tratamento de datos facilitados por calquera medio neste sitio web.

2.1-TRATAMENTO

En cumprimento do artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmase que os seus datos serán incluídos nun ficheiro de tratamento de datos de propiedade privada do que SPORT GARRIDO SA é responsable.

O obxectivo deste ficheiro é:

  1. Para poder presentar información aos usuarios que contactan co sitio web de Sportgarrido.com.
  2. Creación de campañas de información propias para os nosos usuarios por correo electrónico ou boletíns con contido informativo.
  3. Creación de campañas publicitarias propias e de terceiros asociadas a Sportgarrido.com.

Cando o usuario se rexistra no sitio web de Sportgarrido.com, o noso sistema envía automaticamente un correo electrónico confirmando o rexistro do usuario na plataforma.

Unha vez confirmada a conta de usuario, o sitio web xera automaticamente notificacións sobre o estado da conta do usuario. Para iso empregamos os sistemas "MailChimp" e "Sendinblue", ademais de recursos propios. Aquí podes consultar as condicións destes servizos: http://kb.mailchimp.com/es/accounts/management/about-mailchimp-and-eu-safe-harbor

https://es.sendinblue.com/legal/termsofuse/

Sportgarrido.com envía comunicacións comerciais ou boletíns aos usuarios que integran a súa base de datos a través dos sistemas "MailChimp" e "Sendinblue", ademais de recursos propios. Aquí podes consultar as condicións destes servizos: http://kb.mailchimp.com/es/accounts/management/about-mailchimp-and-eu-safe-harbor

https://es.sendinblue.com/legal/termsofuse/

En calquera caso, se recibiu o correo electrónico por erro, póñase en contacto co noso servizo de asistencia por correo electrónico: info@sportgarrido.com

Sportgarrido.com obterá o permiso do usuario a través do programa de envío de correo electrónico que considere oportuno mediante un correo electrónico chamado "SUBSCRICIÓN Á NOSA BASE DE DATOS".

En calquera caso, o usuario ten a opción de darse de baixa de calquera notificación recibida por correo electrónico. Sportgarrido.com, no ámbito das súas campañas de mercadotecnia por correo electrónico, proporcionará ao usuario a posibilidade de DESCRITIR en cada un dos envíos que realiza.

Se por algunha circunstancia, o usuario non pode facelo mediante a dita opción, pode poñerse en contacto, por calquera dos medios especificados no punto 1 deste AVISO XURÍDICO, para dar de baixa os seus datos. Sportgarrido.com comprométese a realizar esta acción no menor prazo de tempo posible.

Sportgarrido.com está moi sensibilizado coa loita contra o spam e a pesca. No caso de que reciba envíos comerciais desde a plataforma Sportgarrido.com ou reciba solicitudes constantes de cambios de conta non autorizados, avisa inmediatamente a través do noso enderezo de correo electrónico: info@sportgarrido.com

2.1.2 - Especificacións sobre o formulario de contacto

Sportgarrido.com pon a disposición dos seus usuarios un formulario de contacto na URL https://www.sportgarrido.com/contacto/

O obxectivo do devandito formulario de contacto é atender ás solicitudes de información dos usuarios. O único obxectivo destes datos é poder xestionar de xeito eficiente a súa solicitude de información.

En ningún caso o uso do dito formulario de contacto supón a subscrición a boletíns ou campañas de mercadotecnia por correo electrónico. Sportgarrido.com obterá o consentimento expreso do usuario para realizar estas campañas mediante o correo electrónico de subscrición adecuado en todo momento.

2.2-TRANSFERENCIA DE DATOS A TERCEROS

Os seus datos persoais en ningún caso serán cedidos a terceiros ou utilizados para ningún outro fin que o especificado neste AVISO XURÍDICO E POLÍTICA DE PRIVACIDADE sen o seu consentimento e aviso.

2.3-EXERCICIO DE DEREITOS "ARCO"

O usuario do sitio web Sportgarrido.com pode exercer os seus dereitos de ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN E OPOSICIÓN, escribindo ao enderezo de correo electrónico: info@sportgarrido.com

SPORT GARRIDO SA comprométese a xestionar os dereitos "ARCO" o antes posible e a informar o usuario en todo momento sobre o estado da súa solicitude.

2.4-REDES SOCIAIS E CANALES DE COMUNICACIÓN SOCIAL

O sitio web Sportgarrido.com ten perfís sociais nas seguintes redes sociais: Facebook e Instagram. O propietario destas redes sociais é Sportgarrido.com.

O propietario do sitio web acepta realizar unha xestión transparente e de acordo coas políticas de uso das devanditas redes sociais en todo momento.

  1. PROPIEDADE INDUSTRIAL E INTELLECTUAL

O contido do sitio Sportgarrido.com, salvo que se indique expresamente, é propiedade do seu propietario SPORT GARRIDO SA Este contido inclúe textos, imaxes, datos e logotipos. O logotipo e a marca Os "GARRIDO DEPORTIVOS", deste sitio web, están rexistrados na OEPM e polo tanto están asistidos por unha protección legal adecuada.

O titular do sitio web é o responsable do exercicio exclusivo dos dereitos de explotación en calquera forma e en concreto dos dereitos de reprodución, distribución, comunicación pública e transformación.

A consulta e descarga por parte do usuario de calquera dos elementos do sitio web, non implicará a transferencia de dereitos de propiedade intelectual ou industrial sobre os devanditos elementos.

O sitio Sportgarrido.com permite o uso temporal e mediante unha copia privada dalgún dos elementos antes mencionados, sempre que non estean destinados a un uso comercial ou profesional.

  1. ADMINISTRACIÓN

O sitio web de Sportgarrido.com pode conter pezas de opinión, comentarios dos usuarios e outras publicacións. As opinións expresadas polos usuarios do sitio web non poden ser atribuídas ao propietario do mesmo. Estas opinións son responsabilidade exclusiva do usuario que as fai.

  1. XURISDICCIÓN E XURISDICIÓN

Este aviso legal e as políticas de privacidade réxense pola Lei española. O propietario do sitio web Sportgarrido.com e o usuario, remitirá expresamente, sempre que estea dispoñible para as partes, aos xulgados e tribunais da cidade de GRANADA (España), por calquera controversia que poida xurdir entre as partes derivada do acceso ou uso do sitio web e o prestación de servizos realizados.